Budowa Śluzy Guzianka II

Śluza Guzianka

 

 

W październiku 2018 roku podpisano umowę na budowę śluzy Guzianka II w Rucianym-Nidzie. Nowa śluza ma poprawić ruch żeglarski na Wielkich Jeziorach i sprawić, że Mazury staną się jeszcze bardziej przyjazne dla miłośników żeglarstwa. Gruzianka II ma połączyć jezioro Guzianka i Bełdany z Jeziorem Nidzkim, a zakończenie robót budowlanych jest planowane na 30 czerwca 2020 roku.

 

Zabytkowa Guzianka wymaga remontu

Śluza Guzianka jest doskonale znana turystom odwiedzającym Mikołajki i całe Mazury, aby skorzystać z czarteru jachtów. Zabytkowa śluza drewniana powstała już w 1879 roku. 20 lat później drewno zastąpiły ściany z kamienia i cegieł.

Guzianka ma 44 m długości, a szerokość wrót wynosi 7,5 m. Osoby wybierające czarter jachtów na Mazurach, doskonale znają śluzę, ponieważ stanowi ona jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W sezonie żeglarskim ruch jest tutaj ogromny – około 20 tys. statków rocznie (w sezonie to kilkaset jednostek dziennie).

 

Śluza_Guzianka_02

 

Nowa inwestycja na Mazurach – Guzianka II

Zabytkowa Guzianka wymaga generalnego remontu. Prace modernizacyjne będą wymagać całkowitego zamknięcia śluzy, dlatego podjęto decyzję o nowej inwestycji. Guzianka II ma obsługiwać ruch, gdy zabytkowa śluza będzie remontowana. Z czasem ma ona przejąć część ruchu żeglarskiego pomiędzy jeziorem Bełdany i Nidzkim, ponieważ czarter jachtów na Mazurach cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

Umowa na budowę nowej śluzy została podpisana 16 października 2018 roku. Pierwszy etap prac ma skupić się nie tylko na budowie nowej śluzy. Przy okazji prac, ma zostać udrożniony szlak wodny na Przemyku jezior Mikołajskie – Tałty. Plan przewiduje również przebudowę nadbrzeża jeziora Ryńskiego w miejscowości Ryna. Prace budowlane mają zakończyć się 30 czerwca 2020 roku. Władze podały do opinii publicznej koszty inwestycji – mają one wynosić 26.437.000 PLN.

Inwestycje prowadzone są m.in. przez:

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie,
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Miasto Giżycko,
Gminę Mikołajki
Gminę Ruciane-Nida,
Gminę Ryn,
Gminę Pisz.

 

Cel inwestycji

Ogólnym celem inwestycji jest poprawa infrastruktury na szlakach wodnych Mazur oraz zwiększenie walorów turystycznych w regionie poprzez promocję czarteru jachtów oraz zagwarantowanie lepszych warunków żeglarskich. Nowoczesna śluza docelowo przejmie część ruchu żeglarskiego po mazurskich jeziorach.
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich obecnie stanowi największą w Polsce atrakcję żeglarską oraz stanowi wizytówkę Mazur. Inwestycja pozwoli wykorzystać naturalny potencjał, zachować dziedzictwo kulturowe regionu oraz wesprzeć rozwój miejscowości położonych przy szlaku.