Informacja na temat Ochrony Twoich danych osobowych przekazanych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym/ formularzu rezerwacyjnym jest Nawigator XXI Joanna Krawczyk-Nasiłowska, Jora Wielka 52, 11-730 zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: jkn@jachty.marinanawigator.pl.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu wykonania umowy na Twoją rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679 dalej zwane RODO), w tym celu kontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz przez Formularz kontaktowy lub droga mailową;
  2. w celach marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO), a w przypadku wyrażenia przez Ciebie odpowiedniej zgody, także w celu marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO), w tym celu – na podstawie przepisów prawa lub udzielonych przez Ciebie zgód –dopasować komunikaty reklamowe do Twoich potrzeb i osób, którymi Administrator będzie współpracować celem zaoferowania Ci swoich usług lub produktów;
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. dla celów prowadzania badania satysfakcji z naszych usług oraz jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. dla celów zgłaszania i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, z tym obsługą roszczeń z polis ubezpieczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, Telefon, adres email w celu zawarcia z Tobą umowy. Bez podanie danych osobowych zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. W zakresie, w jaki Twoje dane przetwarzane są w celach kierowania treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub dopóki nie zażądasz zaprzestania przetwarzania w tym celu. Twoje dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą przechowywane przez czas wymagany przepisami podatkowymi i rachunkowymi oraz odpowiednio przepisami prawa przewidzianymi dla obowiązku meldunkowego.
 5. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
  1. W przypadku wykonywania przez nas Twoją rzecz usług noclegowych, Twoje dane będą przekazane do Burmistrza Gminy Mikołajki celu wykonania stawowego obowiązku meldunkowego.
  2. W przypadku wykonywania przez nas usług związanych z wynajmem sprzętu, w przypadku szkód w wypożyczonym sprzęcie, Twoje dane mogą być przekazane do ubezpieczyciela lub likwidatora szkody w celu likwidacji szkody w wypożyczonym Ci sprzęcie.
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Tobą umowy, takich jak usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, usługi prawne i podatkowe, usługi analityczne i marketingowe, usługi kurierskie i pocztowe, usługi bankowe
  4. dostawcom systemów informatycznych i usług IT w tym usług poczty elektronicznej,
  5. organom uprawnionych do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, powołanego na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych przez odpowiednie organy państwowe.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.