Regulacje prawne dotyczące żeglugi

Regulacje prawne dotyczące żeglugi

 

Marząc o urlopie spędzonym na wodzie, często odmawiamy sobie tej przyjemności ze względu na brak odpowiedniego patentu żeglarskiego. Jednak nie zawsze jest to słuszna decyzja, gdyż do uzyskania podstawowego patentu nie ma wielu wymagań. Co więcej, istnieją przypadki, w których w ogóle nie jest on potrzebny do prowadzenia jednostki. Poznajmy bliżej te dwie możliwości.

 

Jakiego rodzaju jednostki można prowadzić bez uprawnień?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez uprawnień można prowadzić jachty żaglowe o długości kadłuba nieprzekraczającej 7,5 m. W przypadku jachtów motorowych, prawo dopuszcza prowadzenie bez uprawnień jachtów motorowych o mocy silnika poniżej 10 kW oraz jachtów motorowych o mocy silnika do 75 kW i długości kadłuba poniżej 13 m, pod warunkiem jednak, że ze względów konstrukcyjnych ich maksymalna prędkość to 15 km/h.
Takie pozwolenia sprawiają, że swobodnie można zdecydować się na spędzenie urlopu ma małych jednostkach. Jedynym warunkiem ich użytkowania jest zachowanie bezpieczeństwa oraz podstawowa znajomość ich obsługi oraz żeglowania, która może zostać przedstawiona przez pracownika firmy czarterującej.

 

 

Wymagania względem podstawowego patentu żeglarskiego

Jeśli jednak chcielibyśmy skorzystać z możliwości czarteru większej i szybszej jednostki, wymagane jest posiadanie patentu. Jego najniższy stopień to sternik motorowodny. Patent ten umożliwia prowadzenie jachtów motorowodnych po wszystkich drogach śródlądowych, bez ograniczeń względem mocy silnika i rozmiarów jednostki.
Jednocześnie, pozwala on na prowadzenie jednostek o maksymalnej długości kadłuba równej 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich, pod warunkiem pływania w maksymalnej odległości 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

Kurs na sternika motorowodnego zazwyczaj trwa 2-3 dni (zajęcia teoretyczne i praktyczne), a kończy się egzaminem. Aby do niego przystąpić wymagane jest ukończenie 14. roku życia. Warto przy tym nadmienić, iż osoby posiadające patent sternika motorowodnego, ale będące przed 16. rokiem życia, swoje uprawnienia będą mogły realizować wyłącznie na jachtach o maksymalnej mocy silnika równej 60 kW.