Regulamin

Warunki rezerwacji, czarteru oraz pobytu w ośrodku Marina Nawigator

Ogólne Warunki Rezerwacji jachtów/domków/apartamentów

§1. Przyjmujemy rezerwację online, poprzez telefon lub drogą mailową. Rezerwacja do czasu otrzymania potwierdzenia jest rezerwacją wstępną. Potwierdzenie jest wysyłane po wpływie przedpłaty w wysokości 30% ceny na konto. W przypadku rezerwacji online i zapłaty przedpłaty poprzez DotPay, potwierdzenie rezerwacji zostaje wysłane po otrzymaniu przez Marinę Nawigator powiadomienia o dokonaniu wpłaty przez system DotPay. W przypadku błędu systemu, skutkującej podwójną rezerwacją Marina Nawigator zobowiązana jest zwrócić otrzymaną opłatę w terminie 5 dni od wpłaty.

§2. Warunki płatności: Rezerwacja online jest możliwa wyłączne przy jednoczesnej wpłacie przedpłaty w wysokości określonej w cenniku (ok. 30% ceny). W przypadku rezerwacji telefonicznej lub drogą mailową, przedpłata powinna być dokonana w terminie 2 dni od wysłania rezerwacji niniejszej Umowy, gotówką, przekazem pocztowym lub przelewem na konto 80 1140 2004 0000 3602 4622 7309. Osoby chcące otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury.

§3. Pozostałą część ceny za czarter/pobyt Klient zapłaci gotówką przy przekazywaniu jachtu/zakwaterowaniu. W razie odwołania czarteru/przyjazdu przez Klienta wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. W przypadku późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki.

§4. Nie stawienie się Klienta w dniu, w którym zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji miał rozpocząć się czarter/pobyt Klienta oznacza niewykonanie umowy przez Klienta i rezygnację z czarteru/pobytu przez Klienta. W takim przypadku Nawigator będzie uprawniony do zachowania otrzymanej kwoty.

§4. Nie dokonanie pierwszej płatności w terminie wskazanym w § 2 powyżej oznacza rezygnację z czarteru/pobytu.

§5. Wszelkie sporne sprawy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca wykonania usługi (Jora Wielka).

Warunki czarteru jachtów

§ 1. W dniu odbioru jachtu Klient jest także zobowiązany uiścić kaucję. Wysokość Kaucji jest określona w Cenniku. Wszelkie drobne uszkodzenia oraz straty osprzętu do wysokości kaucji będą z niej odliczane. Sprzątanie końcowe jachtu 60 zł (obligatoryjne).

§2. Obszar czarteru: Wielkie Jeziora Mazurskie. Cel czarteru: turystyczny.

§3. Jacht będzie przygotowany do odbioru w dniu rozpoczęcia czarteru w przystani Nawigator XXI w Jorze Wielkiej (jez. Tałty) i przekazany protokolarnie Klient za okazaniem niniejszej umowy, dowodu wpłaty pierwszej płatności, dowodu osobistego, patentu oraz imiennej listy załogi w godzinach od 15.00 do 18.00.

§4. Klient przejmuje jacht na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej, odpowiada również za inne osoby przebywające na jachcie.

§5. Klient, po zakończeniu pływania odda jacht sklarowany, bez uszkodzeń i braków w osprzęcie, z opróżnioną toaletą chemiczną (jeżeli jest na wyposażeniu jachtu) oraz bez śmieci w dniu zakończenia czarteru w godz. 09.00 – 11.00  i przekaże go osobie upoważnionej w przystani Marina Nawigator w Jorze Wielkiej. Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie jachtu, Marina Nawigator jest uprawniona do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł. Jeśli Klient opuści jacht w innym miejscu, wówczas ponosi wszelkie koszty związane z jego powrotem do bazy. Jeżeli Klient odda jacht niesklarowany lub bez opróżnienia toalety chemicznej zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

§6. Klient nie może czynić zmian w wyposażeniu i konstrukcji jachtu. W przypadku awarii jachtu lub wystąpienia uszkodzeń osprzętu należy niezwłocznie powiadomić obsługę czarteru celem ustalenia wysokości szkód i sposobu ich usunięcia. Drobne naprawy wynikłe z wadliwego użytkowania sprzętu obciążają Klienta. Telefony awaryjne będą podane przy odbiorze jachtu.

§9. Nie stawienie się Klienta po odbiór jachtu w dniu rozpoczęcia czarteru oznacza niewykonanie umowy przez Klienta i rezygnację z czarteru przez Klienta. W takim przypadku Marina Nawigator będzie uprawniona do zachowania otrzymanej kwoty.

§10. Jacht posiada pełne wyposażenie żeglarskie, oraz silnik zaburtowy lub stacjonarny. Czarterujący otrzymuje w ramach wynagrodzenia za czarter pełną 3 kg butlę gazu propan-butan.

§11. Jeśli z różnych przyczyn niezależnych od Mariny Nawigator, wynikłych z uszkodzenia jachtu, jego zniszczenia itp. Klient nie może otrzymać jachtu przewidzianego w umowie, wówczas do obowiązku Mariny Nawigator należy udostępnienie jachtu o przybliżonym standardzie. W przypadku udostępnienia jachtu o mniejszym standardzie Marina Nawigator  zwraca różnicę kosztów, gdy udostępni jacht o wyższym standardzie Klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

§ 12. Jachty posiadają ubezpieczenie „CASCO” +OC  + NW. Klient ponosi materialną odpowiedzialność w przypadku, gdy powstałe szkody nie pokrywa ubezpieczenie „CASCO” jachtu (w tym za drobne szkody do wysokości kaucji). W przypadku powstania szkody przed podjęciem jakichkolwiek działań Klient jest obowiązany skontaktować się z obsługą Mariny Nawigator.

§ 13. Cena czarteru nie obejmuje paliwa do silników stacjonarnych oraz postoju samochodów osobowych.

Warunki pobytu w domkach

Cena za domek jest podana z uwzględnieniem pobytu ilości osób, na ile domek jest przeznaczony. W domku nie ma możliwości dostawienia dodatkowego łóżka. Za pobyt w domku każdej dodatkowej osoby w wieku powyżej 3 lat pobierana jest opłata w wysokości 40zł/dziennie.

Korzystający z pobytu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy Mikołajki.

Klient przy zakwaterowaniu powinien przedstawić potwierdzenie wpłaty przedpłaty, jak również ze względu na przepisy meldunkowe wypełnić kartę pobytową i podanie pełnych danych, w tym numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz uregulować pozostałą część opłaty za pobyt oraz kaucję w wysokości 300 zł.

Wszelkie drobne uszkodzenia oraz straty sprzętu do wysokości kaucji (300 zł) będą z niej odliczane. Sprzątanie końcowe domku 30 zł (obligatoryjne).

Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w Dniu Rozpoczęcia. Koniec doby noclegowej godzina 10.00 w Dacie Zakończenia.

W domkach oraz w pobliżu domków obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Sprzątanie domku wewnątrz i na zewnątrz obciąża Klienta.

Zwierzęta. Przyjmujemy zwierzęta w domkach.

Parking: Goście mają zapewnione miejsce postojowe przy domku w cenie pobytu

Nawigator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych (laptopy, aparaty fotograficzne itd.) albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Nawigator nie ma możliwości przechowania takich przedmiotów.

Warunki pobytu w apartamentów  i pobytu

Cena za apartament jest podana z uwzględnieniem pobytu ilości osób podanych przy określeniu apartamentu, np. cena apartamentu nr 1 uwzględnia pobyt 4 osób. Za pobyt każdej dodatkowej osoby w wieku powyżej 3 lat pobierana jest opłata w wysokości 80zł/dziennie. W niektórych apartamentach istnieje możliwość noclegu na dostawcę lub sofie rozkładanej. Za pobyt w apartamencie na dostawcę każdej dodatkowej osoby pobierana jest opłata w wysokości 80 zł/dzienne. Dzieci do lat 3 zapraszamy nieodpłatnie.

Korzystający z pobytu zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Gminy Mikołajki.

Klient przy zakwaterowaniu powinien przedstawić potwierdzenie wpłaty przedpłaty jak również ze względu na przepisy meldunkowe wypełnić kartę pobytową i podanie pełnych danych, w tym numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz uregulować pozostałą część opłaty za pobyt. Płatności przyjmujemy gotówką. Osoby chcące otrzymać fakturę, prosimy o podanie danych do faktury.

Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w Dniu Rozpoczęcia. Koniec doby noclegowej godzina 10.00 w Dacie Zakończenia.

Sprzątanie apartamentów i wymiana ręczników ma miejsce 2 razy w tygodniu.

W apartamentach nie przyjmujemy zwierząt.

W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Okna balkonowe. Większość apartamentów posiada balkony. Ze względu na konstrukcję, dzieci mogą z nich korzystać wyłącznie pod opieką dorosłych.

Parking: Parking płatny dodatkowo – 10 zł/doba.

Nawigator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych (laptopy, aparaty fotograficzne itd.) albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Nawigator nie ma możliwości przechowania takich przedmiotów.